Vi skyddar dina personuppgifter

Integritetspolicy på Minapotensmedel.com

Minapotensmedel.com hanterar dina personuppgifter säkert i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa om vår integritetspolicy, vilka uppgifter vi lagrar, varför och hur vi använder dina personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

De vägledande principerna för vårt arbete är:

 • Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 • Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd

Dessa uppgifter samlar vi in:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (vilka varor som beställts och leveransadress)

Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna hantera din beställning och kunna hjälpa dig i kundserviceärenden. Vi följer denna integritetspolicy och använder uppgifterna till att:

 • Administrera din beställning
 • Skicka aviseringar om leveransen
 • Hjälpa dig med kundservice
 • Hantera reklamationer och returer
 • Skicka anpassad marknadsföring och information om produkter

Den rättsliga grunden för att samla information om dina personuppgifter är för att kunna uppfylla avtalet med dig som kund.

Vi sparar dina uppgifter i vårt kundregister enligt denna integritetspolicy där informationen sparas i ett år efter det senast genomföra köpet. För att kunna leverera dina varor, genomföra och hantera köpet delar vi informationen till tredje part, vilka är PostNord och Klarna.

Du har rätt få felaktiga uppgifter ändrade, begära ut ett registerutdrag eller få dina uppgifter raderade.

Vår kundservice

Vi behandlar även personuppgifter när du ringer till eller chattar med vår kundservice. Vi behandlar uppgifterna med stöd av samtycke eller intresseavvägning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter behandlas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Minapotensmedel.com använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

2) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics eller Hotjar.).

3) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Länkar

Webbplatsen minapotensmedel.com kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. För dessa webbplatsers behandling av dina personuppgifter gäller den information som sådana webbplatser lämnar. Vi uppmuntrar dig att ta del av sådan information.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändringar i vår integritetspolicy

Notera att Minapotensmedel.com kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på Webbplatsen minapotensmedel.com. Vid större ändringar av vår integritetspolicy (t.ex. om vi förändrar ändamålen med vår behandling) som berör dig som kund kommer vi att skicka ut information om sådana ändringar innan ändringen träder ikraft.

Om du har frågor om minapotensmedel.com´s integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via kontaktformulär eller [email protected].